Choroby zakaźne i pasożytnicze Komitet Naukowy - Choroby zakaźne i pasożytnicze Choroby zakaźne i pasożytnicze
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Małgorzata Dmitryjuk
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych
Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
dr hab. n. med. Ewa Jolanta Majda-Stanisławska
Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Magdalena Mizerska-Kowalska
Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. o zdr. Katarzyna Pawlikowska-Łagód
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook