Choroby zakaźne i pasożytnicze Komitet Naukowy - Choroby zakaźne i pasożytnicze Choroby zakaźne i pasożytnicze

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. n. biol. Anna Biedunkiewicz
Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka
Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Agnieszka Bartoszek
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm. Agnieszka Grzegorczyk
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Magdalena Mizerska-Kowalska
Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med., dr n. prawn. Łukasz Pilarz
Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach
Facebook