Choroby zakaźne i pasożytnicze Komitet Naukowy - Choroby zakaźne i pasożytnicze Choroby zakaźne i pasożytnicze

>Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Anna Bajer, prof. nadzw. UW
Zakład Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski w Warszawie
Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Roman Paduch, prof. nadzw. UMCS
Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Mirosław Paweł Polak, prof. nadzw.
Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Dr hab. Tomasz Cencek
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Dr Magdalena Mizerska-Kowalska
Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr n. med. Justyna Woś
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Ewelina Król
Zakład Szczepionek Rekombinowanych, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Dr Maria Studzińska
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr n. wet. Marta Staniec
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Zbigniew Zając
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook