Choroby zakaźne i pasożytnicze Komitet Naukowy - Choroby zakaźne i pasożytnicze Choroby zakaźne i pasożytnicze

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS
Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Agnieszka Bartoszek
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Magdalena Mizerska-Kowalska
Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Łukasz Pilarz
Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Jerzy Ziętek
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook