Choroby zakaźne i pasożytnicze I edycja - Choroby zakaźne i pasożytnicze Choroby zakaźne i pasożytnicze

Listopadowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa jest już przeszłością. Ponad 40 wyjątkowych uczestników zgromadziło się podczas obrad w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w dniu 16 listopada 2017 r. Prelegenci reprezentowali 12 różnych jednostek naukowych z całej Polski.

Gościem Honorowym Konferencji był dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, który wygłosił wykład pod tytułem: „Szczepienia ochronne jako metoda profilaktyki chorób zakaźnych”.

Zaprezentowane tematy obejmowały zagadnienia chorób zakaźnych i pasożytniczych, które dotykają współczesnego społeczeństwa i mają bezpośredni wpływ na jakość zdrowia i życia jednostek.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

 

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
Samodzielna Pracownia Epidemiologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Piotr Listos
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Facebook