Choroby zakaźne i pasożytnicze Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka" Choroby zakaźne i pasożytnicze

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka
– problem współczesnego społeczeństwa

Lublin, 15 listopada 2019 r.

Przedłużona rejestracja trwa do 23 października 2019 r.

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów (dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

➡ śledź nas na Facebooku ⬅

🎬 zobacz zapowiedź II edycji, kliknij play ⤵

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Podczas spotkania przyjrzymy się drogom zarażenia, postępowaniu terapeutycznemu oraz zabezpieczeniom jakie podejmowane są w przypadku wystąpienia danych chorób.

Rozwój diagnostyki i terapii, a także edukacja społeczeństwa w znacznym stopniu przyczyniły się do ograniczenia występowania wielu chorób zakaźnych i pasożytniczych, ale obecnie, w dobie wysoce rozwiniętego transportu oraz wzmożonych migracji problem ten ponownie staje się aktualny. Mając na uwadze łatwość przenoszenia się patogenów, a także przebiegający bezobjawowo, niekiedy stosunkowo długi czas inkubacji, należy liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia epidemii. Migracje ludności mogą również wpływać na pojawienie się chorób zakaźnych na terenach, na których już zostały niegdyś wyeliminowane, zmuszając społeczeństwo do radzenia sobie z nimi na nowo. W związku z tym, podczas Konferencji poruszymy także zagadnienia związane z przyczynami powstawania ognisk epidemicznych oraz metodami postępowania w czasie ich wystąpienia.

Jakie znaczenie dla społeczeństwa mają choroby zakaźne i pasożytnicze? Jak postępować w przypadku wystąpienia zachorowań, aby nie przerodziły się one w epidemie? Jak skutecznie diagnozować oraz leczyć chorych? Czy społeczeństwo jest odpowiednio edukowane? Czy choroby zakaźne i pasożytnicze, które nie występują obecnie w społeczeństwie nadal są dla nas zagrożeniem?

Jedynie kompleksowe podejście do problemu jakimi są choroby zakaźne i pasożytnicze pozwoli na opracowanie skutecznych metod działania. Wierzymy, że nabyta wiedza oraz wymiana doświadczeń przyczynią się do powstania nowych rozwiązań na miarę obecnych zagrożeń. Do udziału w Konferencji zapraszamy lekarzy, farmaceutów, epidemiologów, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, biotechnologów, enzymologów, biologów molekularnych, a także pracowników placówek sanitarno-epidemiologicznych. Naszym celem jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Zagadnienia tematyczne:
• diagnostyka i postępowanie terapeutyczne,
• prewencja (w tym szczepienia ochronne),
• epidemie – przyczyny, przebieg oraz skutki,
• medycyna podróży oraz konsekwencje migracji,
• bioterroryzm,
• edukacja społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa
.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak – Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Reaktywne zapalenia stawów – w przeszłości i obecnie

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Tytuł wystąpienia: Mikroorganizmy w chorobach reumatycznych – przyjaciele czy wrogowie?

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. Abstrakty

Redakcja:
Kamil Maciąg
Monika Maciąg
[link]

 


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

Facebook