Choroby zakaźne i pasożytnicze Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka" Choroby zakaźne i pasożytnicze

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka
– problem współczesnego społeczeństwa

19 listopada 2021 r., Lublin/online

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów (dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie stacjonarnej lub zdalnej


HARMONOGRAM

➡ śledź nas na Facebooku ⬅

🎬 zobacz zapowiedź V edycji, kliknij play ⤵

Szanowni Państwo!

w związku z licznymi prośbami, jak i obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły w menu informacje w poszczególnych zakładkach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Podczas spotkania przyjrzymy się drogom zarażenia, postępowaniu terapeutycznemu oraz zabezpieczeniom jakie podejmowane są w przypadku wystąpienia danych chorób.

Rozwój diagnostyki i terapii, a także edukacja społeczeństwa w znacznym stopniu przyczyniły się do ograniczenia występowania wielu chorób zakaźnych i pasożytniczych, ale obecnie, w dobie wysoce rozwiniętego transportu oraz wzmożonych migracji problem ten ponownie staje się aktualny. Mając na uwadze łatwość przenoszenia się patogenów, a także przebiegający bezobjawowo, niekiedy stosunkowo długi czas inkubacji, należy liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia epidemii. Migracje ludności mogą również wpływać na pojawienie się chorób zakaźnych na terenach, na których już zostały niegdyś wyeliminowane, zmuszając społeczeństwo do radzenia sobie z nimi na nowo. W związku z tym, podczas Konferencji poruszymy także zagadnienia związane z przyczynami powstawania ognisk epidemicznych oraz metodami postępowania w czasie ich wystąpienia.

Jakie znaczenie dla społeczeństwa mają choroby zakaźne i pasożytnicze? Jak postępować w przypadku wystąpienia zachorowań, aby nie przerodziły się one w epidemie? Jak skutecznie diagnozować oraz leczyć chorych? Czy społeczeństwo jest odpowiednio edukowane? Czy choroby zakaźne i pasożytnicze, które nie występują obecnie w społeczeństwie nadal są dla nas zagrożeniem?

Jedynie kompleksowe podejście do problemu jakimi są choroby zakaźne i pasożytnicze pozwoli na opracowanie skutecznych metod działania. Wierzymy, że nabyta wiedza oraz wymiana doświadczeń przyczynią się do powstania nowych rozwiązań na miarę obecnych zagrożeń. Do udziału w Konferencji zapraszamy lekarzy, farmaceutów, epidemiologów, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, biotechnologów, enzymologów, biologów molekularnych, a także pracowników placówek sanitarno-epidemiologicznych. Naszym celem jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Zagadnienia tematyczne:
• diagnostyka i postępowanie terapeutyczne,
• prewencja (w tym szczepienia ochronne),
• epidemie – przyczyny, przebieg oraz skutki,
• medycyna podróży oraz konsekwencje migracji,
• bioterroryzm,
• edukacja społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa
.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Małgorzata Dmitryjuk – Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tytuł wystąpienia: Choroby odkleszczowe – wektory, zagrożenia, profilaktyka

dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych – Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Tytuł wystąpienia: Droga od objawu do rozpoznania w chorobach zakaźnych

dr Magdalena Mizerska-Kowalska Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Czy szczepienia ochronne są potrzebne? – lekcja historii


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. Abstrakty
Redakcja:
Alicja Danielewska
Aleksandra Nurzyńska
[link]


Organizator

Facebook