Choroby zakaźne i pasożytnicze Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka" Choroby zakaźne i pasożytnicze

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka
– problem współczesnego społeczeństwa

Lublin, 16 listopada 2018 r.

Harmonogram konferencji

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów – (dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

➡ śledź nas na Facebooku ⬅

🎬 zobacz zapowiedź, kliknij play ⤵

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Podczas spotkania przyjrzymy się drogom zarażenia, postępowaniu terapeutycznemu oraz zabezpieczeniom jakie podejmowane są w przypadku wystąpienia danych chorób.

Rozwój diagnostyki i terapii, a także edukacja społeczeństwa w znacznym stopniu przyczyniły się do ograniczenia występowania wielu chorób zakaźnych i pasożytniczych, ale obecnie, w dobie wysoce rozwiniętego transportu oraz wzmożonych migracji problem ten ponownie staje się aktualny. Mając na uwadze łatwość przenoszenia się patogenów, a także przebiegający bezobjawowo, niekiedy stosunkowo długi czas inkubacji, należy liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia epidemii. Migracje ludności mogą również wpływać na pojawienie się chorób zakaźnych na terenach, na których już zostały niegdyś wyeliminowane, zmuszając społeczeństwo do radzenia sobie z nimi na nowo. W związku z tym, podczas Konferencji poruszymy także zagadnienia związane z przyczynami powstawania ognisk epidemicznych oraz metodami postępowania w czasie ich wystąpienia.

Jakie znaczenie dla społeczeństwa mają choroby zakaźne i pasożytnicze? Jak postępować w przypadku wystąpienia zachorowań, aby nie przerodziły się one w epidemie? Jak skutecznie diagnozować oraz leczyć chorych? Czy społeczeństwo jest odpowiednio edukowane? Czy choroby zakaźne i pasożytnicze, które nie występują obecnie w społeczeństwie nadal są dla nas zagrożeniem?

Jedynie kompleksowe podejście do problemu jakimi są choroby zakaźne i pasożytnicze pozwoli na opracowanie skutecznych metod działania. Wierzymy, że nabyta wiedza oraz wymiana doświadczeń przyczynią się do powstania nowych rozwiązań na miarę obecnych zagrożeń. Do udziału w Konferencji zapraszamy lekarzy, farmaceutów, epidemiologów, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, biotechnologów, enzymologów, biologów molekularnych, a także pracowników placówek sanitarno-epidemiologicznych. Naszym celem jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Zagadnienia tematyczne:
• diagnostyka i postępowanie terapeutyczne,
• prewencja (w tym szczepienia ochronne),
• epidemie – przyczyny, przebieg oraz skutki,
• medycyna podróży oraz konsekwencje migracji,
• bioterroryzm,
• edukacja społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa
.


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. Abstrakty

Redakcja:
Beata A. Nowak
Monika Maciąg
[link]

 


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


Dr hab. Aneta A. Ptaszyńska – Zakład Botaniki i Mykologii, Instytut Biologii i Chemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Adiunkt w Instytucie Biologii i Biochemii UMCS, zajmuje się badaniami dotyczącymi nosemozy, groźnej choroby pszczoły miodnej. Prowadzi prace eksperymentalne nad substancjami syntetycznymi i naturalnymi które mogłyby stać się podstawą środków zwalczających nosemozę i poprawiających kondycje pszczół. Dr hab. Ptaszyńska współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, a wyniki jej badań stały się podstawą trzech zgłoszeń patentowych, dwóch wdrożeń i wielu publikacji naukowych. Laureatka konkursu „Kobieta na medal” w 2017r., oraz zwyciężczyni 9 edycji ogólnopolskiego konkursu „Innowacja jest kobietą” w 2018r. za badania będące podstawą zgłoszeń patentowych substancji leczniczych dla pszczół, które zostały wdrożone do produkcji jako innowacyjne produkty weterynaryjne.

Temat wystąpienia: Mikrosporydia – nieznane grzyby.


Dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw. UP – Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Pracownik naukowy, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami inwazjologii, patogenezy, nowoczesnej diagnostyki i terapii najważniejszych pod względem ekonomicznym i sanitarnym parazytoz zwierząt gospodarskich i towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem inwazji zoonotycznych. Jest autorem 227 publikacji naukowych o łącznym współczynniku wpływu IF przekraczającym 42. Aktualny indeks Hirscha (H) wynosi 10. Jest nauczycielem akademickim i wychowawcą kadry naukowej w tym promotorem czterech zakończonych przewodów doktorskich.

Temat wystąpienia: Alweokokoza- najgroźniejsza zoonoza pasożytnicza w Polsce – aktualny stan epizootyczny i prognozy.


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

Facebook